Akreditovaná zkušební laboratoř

Akreditovaná Zkušební laboratoř č. 1766 - ELKO EP, s.r.o.

Bc. Pavel Prekop 

Vedoucí akreditované laboratoře č.1766  
Head of accreditated laboratory no. 1766
tel: +420 573 514 255
e-mail: prekop@elkoep.cz