Vaše soukromí je pro nás důležité

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Časované vyřazení silnoproudého spotřebiče

Časované vyřazení silnoproudého spotřebiče

Vyřešit časovaný provoz našich spotřebitelů s časovými relé, zejména u multifunkčních typů, není velkou výzvou. Výrobci do jednoho z těchto časových relé komprimují ty nejtypičtější, nejčastěji potřebné funkce, takže uživateli stačí znát pouze jednu z nich, s velkou pravděpodobností si dokáže vybrat tu správnou funkci časování a své zařízení již ovládat. Na druhou stranu může nastat i situace, kdy nemůžeme zasáhnout do vlastního řízení spotřebiče, který má být časován, a není možné přímo instalovat časové relé. Může se jednat o nedostatek místa, nebo dokonce např. kvůli chybějícím ovládacím vodičům. Na druhou stranu v rozvaděči může být ještě místo, pokud není úzce dimenzován. Přístroje se přitom nezapínají z rozvaděče, ale zpravidla na místě, takže zapnutí musí být detekováno. V takových případech mohou dobře posloužit i proudová monitorovací relé, která monitorují přívodní vedení v místě napájení. Pokud byl spotřebič zapnutý, proud bude protékat napájecím vedením, na což zareaguje proudový hlídač a vydá spouštěcí signál časovému relé. 

V následujícím textu uvádíme některá řešení monitorování proudu, především s proudovými limitními spínači PRI-51/x (x = monitorovaný max. proud), které jsou k dispozici v několika proudových rozsazích, takže je snadné vybrat typ odpovídající spotřebitelský proud. Relé proudových hlídačů PRI-51/x sepne, když měřený proud překročí nastavenou hodnotu, takže pro detekci chodu spotřebiče musí být nastaveno pod proudový odběr spotřebiče, aby relé definitivně sepnulo když je spotřebitel v provozu.

Časované vyřazení silnoproudého spotřebiče

Na prvním obrázku uvádíme zajímavou možnost využití proudových monitorovacích relé. Obvod slouží k omezení spotřeby (tj. nákladů) dočasným vyřazením, odpojením napájecího napětí nad určitým odběrem proudu. Po vypršení časovače se jej pokusí znovu zapnout, k čemuž může dojít pouze v případě odpojení silnoproudého spotřebiče, v opačném případě opět vypne napájecí napětí se zpožděním (pokud je nastaveno) po nastavenou dobu. V nejhorším případě lze spínání použít i k zabránění krádežím elektřiny ve společenských místnostech větších komunit a šetřit tak sdílené náklady. Samozřejmě s přihlédnutím k bezpečnostním předpisům, které toto zapojení neobsahuje a musí být postaveno pro dané prostředí. Obrázek ukazuje pouze příklad časovaného řízení.

Oba moduly lze instalovat do rozvaděče, hlídat výstupní přívodní vedení spotřebitelského okruhu, takže je lze instalovat i dodatečně bez speciální kabeláže nebo demontáže. Napájecí vedení spotřebitelského obvodu prochází vnitřním bočníkem (B1 - B2) proudového hlídače PRI-51/x , odkud je připojeno na společnou svorku 15 výstupního relé časového relé, a poté vystupuje na spotřebiče přes klidový kontakt (16). Pokud je na monitorovaném napájecím vedení zapnut spotřebič s vyšším proudem, než je Imax nastavený na hlídači proudu, sepne se relé hlídače proudu, kontakt 18 dá startovací signál na vstup "S" CRM-91H  časové relé. Časové relé je napájeno konstantním výkonem a je přepnuto do funkce zpoždění sepnutí počínaje náběžnou hranou řídicího signálu "f", přičemž časová hodnota je nastavena podle účelu aplikace. V důsledku přijatého řídicího signálu spustí časové relé své časování a odpojí napětí od obvodu spotřebiče. Tím se přeruší proud na monitorovaném napájecím vedení a relé monitoru proudu se přepne zpět do klidového stavu. Po uplynutí času časové relé opět sepne napětí napájecího vedení. Pokud je odběr proudu normalizovaný a pod Imax, má obvod pouze monitorovací funkci. Pokud je odběr proudu stále vyšší, odpojování začíná od začátku. Člověka, který chce přebytečnou elektřinu využít, pravděpodobně dříve nebo později situace omrzí a svého silnoproudého spotřebiče odpojí od sítě. 

Časovaný provoz spotřebitele

Ve schématu zapojení na následujícím obrázku uvádíme možné řešení načasování legálnějšího provozu našich spotřebitelů.

Zapojení spínače je stejné jako u předchozího, ale časové relé je nastaveno na "h" řídicí signál funkce zpožděného utažení a uvolnění. V této funkci spustí časové relé zpoždění při náběhu řídicího signálu "S", po čase "t" přitáhne relé, poté při sestupné hraně řídicího signálu začne zpoždění uvolnění a po "t" čas vypnutí relé. Dva časové členy jsou stejné, protože časové relé CRM-91H má pouze jednu možnost nastavení času.

Rozdíl v provozu oproti obr. 1 je v tom, že zde povolujeme příjem vyššího proudu po dobu „t“, jelikož to byl právě účel – načasovat chod spotřebiče ze strany napájení. Funkce zpoždění uvolnění nedělá nic jiného, ​​než že neumožňuje opětovné zapnutí spotřebičů na stejnou dobu „t“. Tato funkce je užitečná pro zařízení, která nemají rádi rychlé zapínání/vypínání.

Poznámky

  • Pro oba obvody platí, že další obvod může být blokován klidovým kontaktem 16 proudového monitorovacího relé, čímž se dává přednost spotřebičům s vyššími proudy vedenými bočníkem.
  • Pokud je proudový odběr 1. okruhu spotřebičů nižší než Imax, priorita neplatí a oba okruhy spotřebičů mohou pracovat současně.

Pozor! Řešení prezentovaná v článcích jsou ilustrační koncepční schémata zapojení, ve kterých se i přes opakované kontroly nebo zkoušky v dílenských podmínkách mohou vyskytnout chyby. Úkolem a odpovědností instalačního technika je zkontrolovat jejich vhodnost pro daný úkol a provést případné změny! Autor ani společnost nenesou žádnou odpovědnost za škody nebo jiné problémy vyplývající z použití prezentovaných řešení. Barvy vodičů na výkresech pouze napomáhají snazší přehlednosti, nemusí nutně odpovídat barvám standardního zapojení!


Kontaktní formulář


Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku.
Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Zákaznické centrum

Infolinka

+420 800 100 671

Technická podpora

podpora@elkoep.cz