Vaše soukromí je pro nás důležité

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Ochrana proti náhodnému zapnutí/vypnutí.

Ochrana proti náhodnému zapnutí/vypnutí.

Věříte na náhody?

Ano, náhody se mohou stát a někdy mohou mít neočekávané důsledky, jak pozitivní, tak negativní. Často se setkáváme s příběhy, kdy lidé omylem aktivují zařízení nebo spustí procesy, které vedou k bezpečnostním nebo jiným problémům. Z tohoto důvodů níže přínášíme pár rad, jak těmto situacím předejít.

Impulzní relé - Ochrana proti náhodnému zapnutí/vypnutí.

U průmyslových zařízení je, jednou ze základních bezpečnostních metod, aktivace obouručním spuštění, kdy je pro spuštění stroje nutné stisknout současně dvě vzdálená tlačítka, nedostupná jednou rukou. Tento proces nepotřebuje žádné speciální dovednosti ani složité ovládání, signál START je dán sériovým zapojením dvou tlačítek.
Další používaná metoda spočívá v tom, že dvojím stisknutím tlačítka se přepne pulzní relé, čímž se stroj účinně zapne a vypne (viz obrázek 1).

Je důležité si uvědomit, že tato metoda ochrany nenahrazuje dvoutlačítkový start; jedním z jejích cílů je například zabránit tomu, aby se stroj během spouštění dostal do provozního rozsahu.

Při prvním stisknutí tlačítka se nic neděje, dokud jej neuvolníte. Vstup "S" časového relé CRM-91H ve funkci "g" interpretuje toto uvolnění jako startovací signál, čímž zahájí zpožděné časování uvolnění a současně sepne výstupní relé.
Kromě toho je na svorku 15 přepínacího kontaktu relé připojeno tlačítko, to může být během časování propojeno pouze se vstupem ON/OFF impulzního relé MR-41 přes svorku 18. Pro zjednodušení ovládání: po uvolnění prvního tlačítka je druhým tlačítkem (v okamžiku stisknutí) aktivováno pulzní relé, čímž se stroj zapne nebo vypne na základě jeho předchozího stavu. Další bezpečnost zajišťuje samotné časování, které vyžaduje stisknutí druhého tlačítka v tomto časovém rozmezí. Pokud se tak nestane, nedojde k žádné změně stavu stroje. Pokud tedy bylo první stisknutí tlačítka náhodné, není provedena žádná akce - doufejme, že stejnou chybu neuděláme dvakrát. U kritičtějších zařízení je nutné také nouzové zastavení. Tím může být zdroj napájení s nouzovým tlačítkem. To není na výkresu znázorněno.

Ochrana proti zapnutí s tlačítkem Stop

Jednou z nevýhod předchozího zapojení v určitých aplikacích je, že po obnovení napájení se pulzní relé vrátí do předchozího stavu před ztrátou napájení. 
Tento problém se řeší použitím jednoduchého pomocného relé místo pulzního relé v samočinné konfiguraci. Ilustrace tohoto přístupu je na obrázku 3.

Srovnání obou operací nevyžaduje žádné složité vysvětlování. Po prvním stisknutí (uvolnění) tlačítka umožňuje sepnuté relé aktivaci pomocného relé VS316/230 při druhém stisknutí tlačítka, čímž se stroj aktivuje a přejde do samočinného režimu prostřednictvím kontaktů 21 až 24. V případě, že je relé pod napětím, může se stroj aktivovat a přejít do samočinného režimu.
V tomto nastavení lze stroj deaktivovat samostatným tlačítkem STOP, čímž se samočinný režim zruší.
Podívejte se na další nápady.
Přejeme vám jen samé šťastné náhody.

Pozor! Řešení prezentovaná v článcích jsou ilustrační koncepční schémata zapojení, ve kterých se i přes opakované kontroly nebo zkoušky v dílenských podmínkách mohou vyskytnout chyby. Úkolem a odpovědností instalačního technika je zkontrolovat jejich vhodnost pro daný úkol a provést případné změny! Autor ani společnost nenesou žádnou odpovědnost za škody nebo jiné problémy vyplývající z použití prezentovaných řešení. Barvy vodičů na výkresech pouze napomáhají snazší přehlednosti, nemusí nutně odpovídat barvám standardního zapojení!


Kontaktní formulář


Vaše osobní údaje odeslané tímto formulářem budou sloužit pouze k řešení Vašeho požadavku.
Zásady se zpracováním osobních údajů zde: Ochrana osobních údajů

Zákaznické centrum

Infolinka

+420 800 100 671

Technická podpora

podpora@elkoep.cz