Relee de timp și
automate de scări

Dispozitive care sunt utilizate pentru comutarea temporizată a aparatajului electric. Aparatajele includ, de exemplu, un bec, un ventilator, un contactor, etc. Utilizarea releelor de timp este practic nelimitată. Acestea sunt utilizate nu numai în gospodării, ci și în aplicații industriale pentru controlul proceselor, mașinilor, etc. Funcțiile de bază ale releului de timp includ pornirea / oprirea întârziată, comutarea ciclică, releu pentru întârzierea impulsului. Alimentarea universală cu tensiune electrică le include în TOP-ul pieţii.


RUBRICA CLIENTULUI

SUPORT TEHNIC

+40 736 888 117
sergiu.vlaicu@noark-electric.com

Tehnic suport

+40 371 444 920
infoRO@noark-electric.com